ประเทศจีน มินิทริกเกอร์กระบอกฉีด ผู้ผลิต
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
มินิทริกเกอร์กระบอกฉีด
กระบอกฉีดพลาสติกทริกเกอร์
เครื่องพ่นยาทริกเกอร์มือ
เครื่องจ่ายเครื่องสำอาง
เครื่องปั๊มครีม
ทริกเกอร์ปั๊มกระบอกฉีด
กระบอกฉีดน้ำหอม
ปั๊มโลชั่นพลาสติก
เครื่องพ่นละอองฝอยละออง